test
Skip to main content

Subsidies en financieringen

Afhankelijk van de regio waarin uw bedrijf zich bevindt zijn er vaak mogelijkheden voor subsidies en financieringen op één of meerdere aspecten van een ProMISe-implementatie.

Globaal genomen zijn er 5 aspecten van een ProMISe-implementatie die in aanmerking kunnen komen voor subsidie en/of financieringen:

  • Aanschaf van software
  • Systeem Integratie
  • Innovatief ondernemen
  • Opleiding & training van personeel
  • Coaching

Wij werken direct samen met subsidiespecialisten die u kunnen ondersteunen met het correct aanvragen van subsidies op één of meerdere onderdelen van een ProMISe-implementatie.

In een aantal gevallen waren er mogelijkheden om tot 50%(!) van de kosten, gepaard gaande met één van de aspecten, gesubsidieerd te krijgen.

 

 


Geïnteresseerd?