test
Spring naar hoofd-inhoud

Hoe de oorlog in Oekraïne ons dwingt milieubewust te worden

Het is een treurige constatering dat alleen grote crises zoals pandemiën en oorlogen bijdragen aan milieubewust handelen.

Gedurende de Covid-19 pandemie nam de wereld drastische maatregelen om de verspreiding van het SarS-Cov-2 virus tegen te gaan. Een van de voornaamste maatregelen was het platleggen van zowel lokaal als internationaal (vlieg)verkeer. Deze maatregelen hadden een zeer positieve bijdragen aan het beperken van de CO2 uitstoot.

Als gevolg van het uitbreken van de oorlog in Ukraïne schieten prijzen van brandstof en basale voedingsmiddelen door het plafond.

Hoewel Earth Overshoot day tegenwoordig al einde juli, begin augustus valt en de enorme uitdaging van de door de mensen veroorzaakte klimaatverandering algemeen bekend is, draagt deze kennis nauwelijks bij tot gedragsverandering met betrekking tot duurzaamheid.

Klaarblijkelijk kan een gedragsverandering alleen worden afgedwongen door angst en via de portomonnee...

De huidige prijstijgingen lijken deze gedragsverandering wel teweeg te brengen. De hoge kosten voor energie en grondstoffen dwingen bedrijven opnieuw hun beleid ten opzichte van deze punten onder de loep te nemen.

Tot 50% van de bedrijfsactiviteiten zijn pure verspilling!

Over de afgelopen 30 jaren, waarin wij actief zijn met het verbeteren van productie- en logistieke processen, hebben we geleerd dat, zelfs bij efficiënt te boek staande bedrijven, vaak 25% van alle werkzaamheden van geen enkele toegevoegde waarde is. In de meeste gevallen is dat zelfs 35% tot 50%!

Als deze getallen ongeloofwaardig overkomen, probeer dan de beschouwing van efficiëntie te verruimen tot het totale bereik van alle bedrijfsactiviteiten gedurende een jaar. Vermoedelijk kom je tot vergelijkbare resultaten.

Elke geleverde inspanning heeft direct of indirect energie- en/of grondstofverbruik tot gevolg.

Efficiëntie is de sleutel!

Door het voorkomen van onnodige handelingen in productie en logistiek kunnen en moeten we, als morele verplichting naar toekomstige generaties, de efficiëntie van onze processen significant verhogen om het verbruik van energie en grondstoffen te verminderen!

 

We schatten dat tot één-vijfde van de milieudoelstellingen in de industrie gehaald kan worden door alleen al de procesbeheersing te vergroten!

Efficiëntieverhoging is de eerste, minst kostbare en meest toegankelijke stap richting enorme kostenbesparing en betere toekomst voor onze kinderen!

Het effect van effiëntie op het klimaat

Wij vragen u slechts 7 minuten van uw leven om meer te leren over de invloed van efficiëntie op het klimaat.