test
Spring naar hoofd-inhoud

Overall Equipment Effectiveness

Overall Equipment Effectiveness (OEE) is een veelgebruikt meetinstrument en hulpmiddel om de performance van de machines en productieproces te meten en om in één oogopslag de effectiviteit te zien. OEE wordt gemeten door de Beschikbaarheid (A), Prestatie (P) en Kwaliteit (Q) te combineren.

Het helpt je potentiële verliezen te identificeren en te begrijpen waar het proces tekort schiet. Als je hebt geïnvesteerd in dure machines, dan is het wel van belang dat deze machines zo effectief mogelijk worden ingezet.

Met OEE bereken je de verhouding tussen theoretische maximale output en de daadwerkelijke output. Wanneer daar een verschil tussen zit, dan helpt het je te achterhalen waar die verliezen worden geleden. OEE gaat drie zaken na: 

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

Draait de machine wanneer deze daarvoor is ingepland?

 

 

Prestatie

Prestatie

Draait de machine op theoretisch maximale snelheid?

 

 

Kwaliteit

Kwaliteit

Komen er kwalitatief goede producten uit?

Elke keer als het antwoord nee is, dien je te achterhalen wat daar de oorzaak van is. De OEE per productielijn wordt real-time weergegeven. Om een betrouwbaar OEE-getal te kunnen weergeven waarop gestuurd wordt, is het essentieel dat er juiste input vanuit de werkvloer komt. De OEE-calculatie is daarom gekoppeld aan het ProMISe downtime-registratiesysteem. Door de real-time weergave en snelle inzicht in de productie en de downtime is het voor iedereen mogelijk om tijdig in te grijpen.

Om OEE effectiever in te kunnen zetten categoriseert ProMISe downtime. Verschillende soorten downtime worden gekoppeld aan factoren die de OEE bepalen. Vervolgens wordt het toegekend aan één van de categorieën. Zo wordt het voor de manager sneller inzichtelijk waar het verbeterpotentieel ligt: bijvoorbeeld meer op technisch gebied of op organisatorisch gebied.

Het universele karakter van OEE maakt het voor iedereen begrijpbaar. Operators kunnen zelf sneller ingrijpen, managers kunnen beter sturen op basis van de gegevens. Het maakt het tevens mogelijk om je te benchmarken tegenover andere bedrijven of andere business units.

Verbeter jouw OEE door middel van continue verbetering.


Geïnteresseerd?