test
Spring naar hoofd-inhoud

Analyse

Wanneer alle data is verzameld wordt het tijd om deze te analyseren. ProMISe gaat uit van het Pareto pricipe, ook wel de 80/20-regel. 80% van de downtime is te herleiden tot 20% van de oorzaken. Achterhaal de grootste veroorzakers van downtime en probeer die op te lossen met behulp van verbeterteams.

Selecteer bij de analyses van de verstoringen op tijd of op aantallen. De Pareto is opgebouwd zoals de storingsboom is opgebouwd. Start op een hoog niveau en zie in de staafgrafiek waar de meeste downtime is geregistreerd. Door steeds op dat onderdeel te klikken ga je steeds dieper de storingsboom in om bij de root-cause te komen. Het management kan op deze manier de grootste bottlenecks achterhalen en bepalen waar er als eerste verbeterd dient te worden.

De trend analyse laat zien hoe de downtime zich heeft ontwikkeld. Handig om te zien of een verbeteractie heeft gewerkt. Na een verbeteractie is het gebruikelijk dat er eerst een opwaartse trend in downtime te zien zal zijn. Het personeel gaat er immers meer op letten en meer registreren, of ze moeten nog wennen aan de nieuwe werkmethode. Als er daarna geen trendbreuk ontstaat, dan zal er uitgezocht moeten worden waar dat aan ligt.

De voorspellingsgrafiek laat op basis van de trendanalyse zien wat de voorspelling van de downtime zal zijn als er op de huidige manier wordt doorgewerkt. Vlakt de grafiek af, dan indiceert dat dat een verbeteractie heeft gewerkt.

Gebruik de item-analyse voor asset management en genereer rapporten over specifieke onderdelen of problemen in het productieproces.

Heldere analyses

Heldere analyses

Eenvoudige analyse van downtime over het hele bedrijf, per afdeling of zelfs per onderdeel

Bottlenecks

Bottlenecks

Eenvoudig achterhalen waar de grootste bottlenecks zitten en om deze weg te nemen

Voorspelling

Voorspelling

Vroegtijdige detectie van snel toenemende verstoringen


Geïnteresseerd?